Zzyzx

Jordan Novack Zzyzx Road, the most famously obscure street in the country

Jordan Novack                                        Zzyzx Road, the most famously obscure exit in the country